مرکز آموزش های ویدیویی

به مرکز آموزشهای ویدیویی شرکت زیست دارو دانش خوش آمدید.
در این بخش می توانید به ویدیوهای آموزشی که توسط این شرکت تهیه و ضبط شده است دسترسی پیدا کنید.(کلیه حقوق این آثار و حق نشر آن متعلق به شرکت زیست دارو دانش می باشد.)                                         
نکات آموزشی داروی زیفرون                                نکات آموزشی داروی زیفرون
   "با سرنگ معمولی"                                   "با سرنگ از پیش پرشده"