اهداف شرکت زیست دارو دانش:

شرکت زیست دارو دانش همواره بر اصل احترام و حمایت از بیماران مبتلا به ام اس اعتقاد داشته است. در راستای این اصل، مراکز پشتیبانی پرستاری مشتمل بر کادر درمانی قوی با مهارت های لازم در زمینه ام اس تحت نظارت نیروهای متخصص ایجاد گردیده است. پرستاران پشتیبان به سوالات و مشکلات احتمالی به وجود آمده در حین درمان به بیماران مصرف کننده فرآورده های دارویی (زیفرون و تبازیو) پاسخگو می باشند. علاوه بر این، آموزش های لازم جهت کسب مهارت برای استفاده از داروی تزریقی زیفرون به طور رایگان و عملی در اختیار بیماران قرار خواهد گرفت.
مراکز مربوطه اقدام به برگزاری دوره های آموزشی و انتشار  بروشورها و کتابچه های راهنما جهت آشنایی بیماران با بیماری ام اس و نکات مربوط به مدیریت درمان دارویی ام اس را به منظور افزایش سطح اگاهی آن ها فراهم می نمایند. همچنین جهت تامین رفاه و آسایش بیماران مصرف کننده زیفرون تجهیزات کمکی نظیر اتواینجکتور، کمپرس سرد و کیف مسافرتی مخصوص نگهداری زیفرون تهیه و در اختیار بیماران قرار می گیرد. در مورد داروی خوراکی تبازیو، تیم پرستاری آموزش دیده و تحت نظارت افراد متخصص، به بیماران نکات مهمی همچون  عوارض شایع، روش مصرف و شرایط احتیاط مصرف را آموزش می دهند.
علاوه بر خدمات پشتیبانی بیماران، شرکت زیست دارو دانش، در راستای اعتلای کیفیت تولید و ارتقای دانش بومی، با مانیتور کردن بیماران مصرف کننده خود، اقدام به تهیه بانک اطلاعاتی جامعی نموده است تا بتوان ارزیابی مناسب تری از کارآیی و پروفایل عوارض جانبی فرآورده های خود در بازار دارویی کشور به عمل آورد.