• چاپ
  • ذخيره پيوند
  • ارسال به دوست
  • Rss
  • انتشار در فیسبوک
  • توییت کردن این صفحه
  • Info@zistdaru.ir 021-42318101

صفحاتی که اخبار در آنها نصب نشده:
نام صفحه نصب اخبار
English Pages /home/page14.aspx
درمان ام اس /home/page13.aspx
درباره ما /about/index.aspx
اطلاعات شخصی شما در سایت /my/default.aspx
موفقیت در عضویت پویا /fwk/user/subs.aspx
نمایش نتیجه ساخت رمز جدید /fwk/user/npassr.aspx
قوانین سایت /global/sitelaw.aspx
صفحه ابتدایی بخش راهنما /help/index.aspx
ارسال رزومه /home/page12.aspx
کتابچه آموزشی بیماران /section14/page14.aspx
English-MS /section15/page11.aspx
Tebazio English Page /section16/page16.aspx
Zikinaz English Page /section17/page17.aspx
گلتزی /section19/page1.aspx
زیوک /section20/page1.aspx
اربی مب /section21/page1.aspx
تکزیفوما /section22/page1.aspx
تارلوزیس /section23/page1.aspx
Zivek /section24/page1.aspx
TECZIFUMA /section25/page1.aspx
TARLOZIS /section26/page1.aspx
Glatzi /section27/page1.aspx
Erbimab /section28/page1.aspx
آموزش ویدیویی تزریق زیفرون /Media/Ziferon-Injection-Video-Guide/page1.aspx
منوی آموزشهای ویدیویی زیفرون /Media/Ziferon.Inject.Vid.Guide.Menue/submen.aspx
منوی آموزشهای ویدیویی زیفرون با سرنگ از پیش پرشده /Media/Ziferon.Inject.Vid.Guide.Menue/page2.aspx
مرکز آموزش های ویدیویی /Media/video.welc.page/page1.aspx
معرفی داروی زیفرون /Media/Educ/zif.intro/page1.aspx
نقاط مختلف تزریق در بدن /Media/Educ/inj.loc/page1.aspx
مراحل آماده سازی زیفرون جهت تزریق /Media/Educ/zif.prep/page1.aspx
روش تزریق زیفرون /Media/Educ/inj.manu/page1.aspx
عوارض جانبی /Media/Educ/zif.seff/page1.aspx
روش تزریق با سرنگ از پیش پرشده /Media/Educ/injection-Pre-filled.aspx
مراحل آماده سازی زیفرون جهت تزریق با سرنگ از پیش پرشده /Media/Educ/zif.prep-prefilled/page1.aspx
التعریف بدوا زیفرون /section11/section1/page1.aspx
Main Menue /section11/section2/page1.aspx
الاماکن المناسبة لحقن الدواء فی الجسم /section11/section3/page1.aspx
مراحل تحضیر دواء زیفرون /section11/section4/page1.aspx
طریقة حقن زیفرون /section11/section5/page1.aspx
بعض العوارض الجانبیة /section11/section6/page1.aspx
تبازیو /section12/section1/page1.aspx
E-Books /section13/section1/page1.aspx
Multiple sclerosis /section15/section1/page1.aspx
تاریخچه /aboutus/section1/page1.aspx
چشم انداز،خط مشی /aboutus/section3/page1.aspx
اهداف شرکت /aboutus/ourgoals/page1.aspx
مراکز مشاوره و آموزش /global/section1/page1.aspx
واحد تحقیق و توسعه /section8/section1/page1.aspx
واحد تولید کنترل و تضمین کیفیت /section8/section2/page1.aspx
واحد صادرات /section8/section3/page1.aspx
ZIKINAZ /section9/Zikinaz/page1.aspx
ZIKINAZ.INFO /section9/section2/page1.aspx
مولتیپل اسکلروزیس /section9/section3/page1.aspx
زیکامفورت /section9/section4/page1.aspx
درباره ام اس /section1/page1.aspx
تشخیص بیماری ام اس /section1/page3.aspx
چگونه بیماری ام اس پیشرفت می کند /section1/page13.aspx
درمان ام اس /section17/page1.aspx
چگونه بیماری ام اس پیشرفت می کند؟ /section3/page11.aspx
چه عواملی باعث بروز ام اس می شوند؟ /section4/page12.aspx
علایم بیماری ام اس /section5/page11.aspx
چه کسانی به بیماری ام اس مبتلا می شوند؟ /section6/page11.aspx
شناخت ساده ای از مغز، طناب نخاعی واعصاب /section7/page11.aspx
صفحه اصلی زیفرون /section10/page1.aspx
دفترچه زیفرون /section1/page4.aspx
تزریق با زیکامفورت /section6/page6.aspx
تجربه ای راحت در درمان زیفرون /section4/pages1.aspx
زیفرون چیست؟ /section1/section1/page1.aspx
روش نگهداری /section1/section2/page1.aspx
نقاط مناسب تزریق /section1/section4/page1.aspx
روش تزریق /section1/section5/page1.aspx
تیم پرستاری /section1/section6/page1.aspx
عوارض جانبی /section1/section7/page1.aspx
اعضای تیم پرستاری /section1/section8/page1.aspx
ZIFERON.INFO /section1/section9/page1.aspx
MS /MS/page1.aspx
What is Multiple Sclerosis /section2/page1.aspx
Understanding the brain, spinal cord, and nerves /section2/page2.aspx
What causes multiple sclerosis /section2/page3.aspx
How does multiple sclerosis progress /section2/page4.aspx
Who gets multiple sclerosis /section2/page5.aspx
Multiple sclerosis symptoms /section2/page6.aspx
How is multiple sclerosis diagnosed /section2/page7.aspx
Multiple sclerosis treatment /section2/page8.aspx
What is the outlook (prognosis) of MS /section2/page9.aspx
اصلی /section3/page1.aspx
نخاع /section3/page2.aspx
ما هو ال ام اس /section4/page.aspx
العوامل المسببة للإصابة بمرض ام اس /section4/page1.aspx
كيف يتطور مرض ال ام اس /section5/page1.aspx
من یصاب بمرض ال ام اس؟ /section6/page1.aspx
أعراض مرض ام اس /section9/page1.aspx
اكتشاف مرض ال ام اس /section8/page1.aspx
هل تساعد الفحوص فى تعيين المرض؟ /section11/page1.aspx
معالجة مرض ام اس /section12/page1.aspx
معلومات حول مرض ام اس /section13/page1.aspx
زیفرون /section1/page2.aspx
ماهو الزيفرون /section6/page2.aspx
طريقة المحافظة على دواء زیفرون /section4/page2.aspx
مراحل تحضير دواء زيفرون /section7/page3.aspx
الأماكن المناسبة لحقن الدواء في الجسم /section5/page4.aspx
طريقة حقن الزيفرون /section8/page2.aspx
الأعراض الجانبية /section9/page2.aspx
ملاحظات حول استعمال الدواء /section8/page3.aspx
حالات منع استعمال الدواء /section9/page3.aspx
قسم البحث والتطوير /section14/page1.aspx
قسم الإشراف على الانتاج و ضمان الجودة /section15/page1.aspx
قسم التصدير /section16/page1.aspx
ماژول امگلیسی زیفرون /section101/page1.aspx
Ziferon Patient Support /section40/page1.aspx
Zicomfort /section44/page14.aspx
What is ZIFERON /section1/section11/page1.aspx
Dosing Information /section1/section22/page1.aspx
Side effects /section1/section33/page1.aspx
proper injection site /section2/section1/page1.aspx
Ziferon Injection /section2/section2/page1.aspx


صفحاتی که اخبار در آنها نصب شده:
نام صفحه حذف اخبار
صفحه اصلی اخبار /new/section.aspx
کلیه حقوق سایت متعلق به شرکت“ زیست دارو دانش” می باشد.