تشخیص بیماری ام اس

تشخیص بیماری ام اس:
تقریبا تمام علایمی که در بیماری ام اس دیده می شوند، ممکن است در سایر بیماری ها نیز دیده شوند. به همین دلیل تشخیص اینکه اولین علایم (اولین حمله) ناشی از بیماری ام اس باشد اغلب مشکل است. به طور مثال ممکن است که یک بی حسی در پاها یا یک تاری  در دید به مدت چند روز یا چند هفته اتفاق افتاده وسپس از بین برود. این علایم ممکن است اولین حمله ام اس بوده ویا فقط ناشی از یک بیماری گذرای غیر از ام اس باشد. به همین دلیل تشخیص قطعی ام اس اغلب تا زمانی که دو یا چند حمله اتفاق بیافتد، صورت نمی گیرد. بنابراین بین علایم اولیه بیماری و تشخیص قطعی ام اس ممکن است ماه ها ویا سال ها فاصله باشد.

آیا تست تشخیصی کمک کننده ای وجود دارد؟
در اغلب بیماران هیچ روش تشخیصی قطعی برای اثبات بیماری ام اس بعد از بروز اولین علایم و یا مراحل اولیه بیماری، وجود ندارد. هر چند بعضی روش ها کمک کننده بوده و ممکن است دال بر این باشند که احتمالا ام اس باعث بروز این علایم شده است.
اسکن ام آر آی (MRI Scan) از مغز ونخاع مفیدترین تست میباشد. این روش تصویر برداری می تواند کوچکترین نواحی التهاب و ضایعات مغزی را که در ام اس اتفاق می افتد، معلوم کند. اگرچه ام آر آی در تشخیص ام اس بسیار کمک کننده است، این آزمایش همیشه قطعی نبوده و به ویژه در مراحل اولیه بیماری، قادر به تشخیص نهایی نمی باشد. تفسیر اسکن ام آر آی همیشه باید در کنار سایر علایم بیماری ومعاینه بالینی صورت گیرد.
سایر آزمایشات کمک کننده در تشخیص بیماری ام اس عبارتند از:
• آزمایش مایع مغزی-نخاعی
• تست های تحریکی عصبی