نحوه آماده سازی
مراحل آماده سازی داروی زیفرون

ابتدا یک جعبه کوچک حاوی یک عدد داروی زیفرون را از یخچال خارج کرده و به مدت حدود 30 دقیقه اجازه دهید تا به دمای محیط برسد. توجه کنید که تزریق داروی سرد باعث افزایش تحریک و درد در محل تزریق می شود. برای آماده سازی دارو  یک سطح صاف و تمیز را که در پشت آن راحت هستید مانند میز آشپزخانه، میزکار و یا مطالعه انتخاب کنید.

-ابتدا دست های خود را با آب وصابون شسته و خشک کنید. دقت نمایید محل و وسایل مورد استفاده تمیز باشند و در تمامی مراحل آماده سازی و تزریق برای استریل ماندن سوزن به آن دست نزنید.

-درپوش ویال حاوی زیفرون را بردارید.

-روی در پوش لاستیکی ویال را با پد الکلی در یک جهت ضد عفونی نمایید و آن را تا زمان استفاده از ویال روی درپوش نگهدارید.

-از محکم بودن محافظ سوزن اطمینان حاصل کنید، سپس آن را به سرنگ متصل نمایید.

-آمپول حلال را به آهستگی از قسمت آبی رنگ بشکنید، سپس محافظ سوزن را از روی آن جدا نمایید و 1.2 میلی لیتر حلال را به درون سرنگ بکشید.

-دقت نمایید حجم حلال درون سرنگ 1.2 میلی لیتر باشد.

-محافظ سوزن را روی آن قرار دهید.

-بسته حاوی آداپتور را باز کنید ولی آداپتور را از بسته بندی خارج نکنید. به آداپتور دست نزنید و آن را جا به جا نکنید زیرا این کار جهت استریل نگهداشتن  آداپتور الزامی است.

-پد الکلی را از روی ویال زیفرون بردارید. آداپتور را در حالیکه داخل بسته بندی است روی درپوش لاستیکی ویال قرار داده و به کمک انگشتان آن را به سمت پایین فشار دهید تا سوزن آن بطور کامل وارد سر لاستیکی ویال شده ومحکم شود. با فشاردادن مجدد آداپتور رو به پایین از قرارگرفتن صحیح آن روی درپوش لاستیکی اطمینان حاصل کنید.

-بسته بندی آداپتور را از آداپتور و ویال جدا کنید.

-سرسوزن را از سرنگ حاوی حلال جدا کنید و سپس آن را به آداپتور قرار گرفته روی ویال دارو، وصل کنید.

- تمامی حلال داخل سرنگ را به طور کامل و به آرامی داخل ویال تخلیه کنید. در طول این مدت با دست دیگر خود آداپتور را محکم و به روی ویال فشار دهید تا در هنگام تخلیه حلال از کناره های ویال نشت نکند. توجه کنید که وارد کردن سریع حلال به داخل ویال باعث ایجاد کف شده واین عمل باعث کاهش اثربخشی دارو و نیز افزایش درد در محل تزریق می شود. در صورتی که علی رغم رعایت کردن این شرایط، در داخل ویال کف تشکیل شد، نگران نشوید. در این شرایط ویال را به مدت چند دقیقه به حالت ثابت قرار داده تا کف آن به آرامی فرو نشیند.

-در حالیکه سرنگ به ویال متصل است آن را روی یک سطح صاف قرار داده به آرامی و به شکل عدد 8 حرکت دهید تا پودر داخل ویال کاملا حل شود.

     جهت جلوگیری از ایجاد کف از تکان دادن شدید و سریع ویال خودداری کنید. بعد از انحلال ، ویال حاوی محلول اینترفرون –بتا-بی با غلظت 250 میکروگرم در میلی لیتر خواهد بود و حداکثر به مدت 3 ساعت در یخچال قابل نگهداری است.

-محلول به دست آمده را بررسی کنید. محلول زیفرون باید کاملا شفاف، بی رنگ و یا کمی متمایل به زرد باشد . در صورت مشاهده کدورت، تغییر رنگ و یا ذرات معلق در محلول، از تزریق آن اجتناب کنید و برای تزریق از یک سرنگ و ویال جدید استفاده کنید.

-مجموعه ویال- آداپتور سرنگ را سر و ته کنید. به آرامی پیستون سرنگ را به عقب بکشید تا تمامی محتویات ویال وارد سرنگ شود.

-به آرامی به سرنگی که سر آن رو به بالاست ضربه بزنید تا حباب های هوا به بالای سرنگ هدایت شوند. پیستون سرنگ را با دقت فشار دهید تا حباب های هوا خارج شوند.

-با فشار ملایم روی پیستون، حجم مورد نیاز تجویز شده طبق دستور پزشک برای تزریق را تنظیم کنید. این حجم در مورد اکثریت بیماران یک میلی لیتر است. توجه به این نکته ضروری است که در مورد بیماران جدید مصرف دارو باید با حجم کمتری شروع شده و مقدار آن به آرامی افزایش یابد.

-بسته حاوی سر سوزن کوتاه را به آرامی باز کنید ولی غلاف محافظ آن را جدا نکنید.

-با دقت سرنگ را از مجموعه ویال-آداپتور جدا کنید به گونه ای که نوک سرنگ با سطوح اطراف تماس پیدا نکند.

-بلافاصله سرسوزن کوتاه با پوشش محافظ را به سرنگ متصل نمایید.

-اکنون سرنگ آماده تزریق است و بلافاصله باید تزریق شود.

درصورتی که به هر دلیلی تزریق به تاخیر افتاد، می توانید سرنگ آماده شده را حداکثر تا 3 ساعت در داخل یخچال نگهداری کرده و مجددا پس از خروج از یخچال و تامل حدود چند دقیقه جهت رسیدن به دمای محیط  آن را تزریق کنید زیرا همان گونه که قبل گفته شد تزریق داروی سرد سبب افزایش درد در محل تزریق می شود.توجه به این نکته ضروری است که اگرسرنگ حاوی داروی آماده شده به مدت بیش از سه ساعت داخل یخچال بماند باید آن را به دور انداخته و از یک سرنگ و ویال جدید جهت آماده سازی و تزریق استفاده کنید.
->