نقاط مناسب تزریق
نقاط مناسب تزریق دارو در بدن

داروی زیفرون به صورت تزریق زیر جلدی یا همان زیر پوستی تجویز می شود و8 ناحیه مختلف برای تزریق این دارو وجود دارد که عبارتند از:

-بازوها (چپ و راست)

-ران ها (چپ و راست)

-باسن ها (چپ و راست)

-اطراف شکم (چپ و راست)

بازو: کناره خارجی و پشت بازو به اندازه 15-10 سانتی متر پایین تر از شانه و15-10 سانتی متر بالاتر از آرنج

ران: ناحیه جلوی ران به فاصله 15-10 سانتی متر پایین تر از کشاله ران و 15-10 سانتی متر بالاتر از زانو و به سمت خارج خط اطوی شلوار

شکم: ناف را به عنوان نقطه مرکزی در نظر بگیرید و از آن 5 سانتی متر فاصله بگیرید. ناحیه ای به اندازه 15-10 سانتی متر عرض و 15-10 سانتی متر طول در دو طرف ناف محل مناسب تزریق در شکم است.

باسن: باسن را به 4 ناحیه تقسیم نمایید. ناحیه فوقانی و خارجی باسن جای مناسب تزریق می باشد.

نکته: هر کدام از نواحی ذکر شده به 6 قسمت تقسیم می شوند. قسمت بالا (راست و چپ)، قسمت وسط (راست و چپ) و قسمت پایین (راست و چپ) که در کل 48 ناحیه تزریق را تشکیل می دهند. تزریق به شکل چرخشی در این 48 ناحیه انجام می شود.

لازم به ذکر است که یک عدد کارت رنگی راهنمای نواحی تزریق در داخل هر بسته ازداروی زیفرون قرار گرفته است.

دانستن این نکته مهم است که جهت کاهش عوارض جانبی محل تزریق، تجویز این دارو باید به صورت چرخشی و هر یک روز در میان در یکی از این 48 ناحیه صورت گیرد. لذا در صورتی که ترتیب مراحل تزریق رعایت شود و با توجه به تزریق یک روز در میان این دارو، هر 96 روز یکبار یعنی تقریبا به فاصله 3 ماه، تزریق در یک ناحیه تکرار می شود که این امر مدت زمان کافی را جهت ترمیم پوست محل تزریق قدیمی فراهم آورده و موجب به حداقل رساندن عوارض محل تزریق می شود.