صفحه اصلی زیفرون
®زیفرون
اینترفرون بتا-1-بی

 
- موثرترین اینترفرون در درمان بیماری ام اس
- کاهش استرس بیماران با دسترسی آسان و همیشگی به دارو
- آموزش و پشتیبانی بیماران توسط تیم پرستاری مجرب در سراسر کشور


.جهت دستیابی به اطلاعات بیشتردر خصوص داروی زیفرون می توانید از لینک زیر استفاده نمایید