چگونه بیماری ام اس پیشرفت می کند؟
چگونه بیماری ام اس پیشرفت می کند؟
وقتی که بیماری ایجاد شد ، سیر پیشرفت آن به صورت یکی از الگوهای زیر می باشد:

(1 ام اس عود کننده- فروکش کننده (Relapsing-Remitting MS)
حدود 90 درصد از بیماران مبتلا به ام اس دچار فرم عودکننده-فروکش کننده این بیماری می شوند. یک عود زمانی است که یک حمله از علایم بالینی اتفاق می افتد. در طول یک عود، علایم بوجود آمده و ممکن به مدت چند روز باقی بمانند ولی به طور متوسط 2 تا 6 هفته طول کشیده وحتی گاهی تا چند ماه ادامه می یابند. علایم بالینی سپس تخفیف یافته ویا از بین می روند (فروکش کردن). عودهای بعدی می توانند در زمان های مختلف به وجود آیند.
نوع و تعداد علایمی که در طول یک عود (حمله) بوجود می آیند از فردی به فرد دیگر تفاوت داشته واین بستگی به این دارد که تخریب میلین در کدام ناحیه از مغز و اعصاب اتفاق بیافتد. تعدد حملات نیر متفاوت است ویک یا دو حمله در هر دو سال متداول است، هر چند حملات ممکن است کمتر و یا بیشتر از این اتفاق بیافتد. وقتی که یک حمله صورت می گیرد ، علایم قبلی ممکن است باز گشته ویا علایم جدیدی بروز کنند.
فرم عود کننده-فروکش کننده چند سال ادامه می یابد. در ابتدا به دنبال یک عود، علایم به صورت کامل ویا تقریبا کامل بهبود می یابند. به مرور زمان علاوه بر صدمه به غلاف میلین، به خود سلول عصبی نیز آسیب می رسد.
سرانجام بعد از حدود 5 الی 15 سال بعضی از علایم بالینی به فرم دایمی تبدیل می شوند. این نشانه های دایمی به دلیل تجمع بافت تخریب شده در مغز و آسیب تدریجی اعصاب، ایجاد می شوند. به طور معمول این شرایط به مرور زمان و به آرامی بدتر می شوند. این فرم را ام اس پیشرونده ثانویه می نامند. معمولا حدود  از بیماران مبتلا به ام اس عود کننده-فروکش کننده بعد از 15 سال، دچار ام اس پیشرونده ثانویه می شوند.

2) ام اس پیشرونده ثانویه  (Secondary Progressive MS)
در این فرم از بیماری ام اس پیشرفت علایم بالینی (با یا بدون حملات) به صورت ثابت ومداوم وجود دارد. همان طور که گفته شد، بسیاری از بیماران مبتلا به ام اس عود کننده-فروکش کننده بعد از سال ها دچار این نوع از ام اس می شوند.

3) ام اس پیشرونده اولیه (Primary Progressive MS)
در حدود 10 درصد از بیماران مبتلا به ام اس، فاز اولیه حمله و فرونشینی وجود ندارد. در این شکل از ام اس، علایم بالینی از همان ابتدای شروع بیماری به تدریج شدت یافته وبهبود نمی یابند. این نوع را ام اس پیشرونده اولیه می نامند.

4) ام اس عود کننده-پیشرونده ( (Progressive-Relapsing MS
در این شکل از بیماری ام اس که بسیار نادر می باشد، از ابتدای بیماری فاز حملات همراه با پیشرفت علایم بالینی به طور همزمان وجود دارد.