ارسال رزومه


شرکت زیست دارو دانش جهت تکمیل کادر خود در 2 ردیف شغلی ذیل اقدام به استخدام می نماید:

1)
لیسانس پرستاری
سن 25 – 35 سال
سابقه کار بالینی در بیمارستان


2)نماینده علمی
سن 25 – 35 سال
دکترای داروسازی -پزشک عمومی
دکتر دامپزشک


لطفا اطلاعات فرم زیر را با دقت تکمیل فرمایید: