واحد تحقیق و توسعهتيم تحقيق و توسعه از ارکان اصلی شرکت در راه دستیابی به جایگاهی ویژه در جامعه پزشکی و صنعت داروسازی ایران و خاور میانه بوده وطراحی وتکوین فرمولاسيون های جديد  در جهت ارتقاي كيفيت محصولات موجود و ارائه ی محصولات جدید در جهت ارتقاء سلامت جامعه و استقلال صنعت دارویی ایران  از وظایف این واحد میباشد . تمام مراحل تکوین یک فرمولاسیون دارویی ، از مرحله پیش فرمولاسیون تا تولید بچ آزمایشی و صنعتی و معتبرسازی روش های ساخت و آزمایش که در نهایتا به تدوین پرونده دارویی منجر می شود در این شرکت انجام می گیرد.به منظور دستیابی به اهداف ذکرشده این بخش از افرادی با تجربه و پرسنلي  متخصص تشکیل گردیده که در موارد لزوم با واحدهای مختلف داخل ـ سازمانی از جمله واحدهای بازاریابی و فروش، تولید، تضمین کیفیت و کنترل کیفیت در تعامل نزدیک میباشد.