واحد صادرات


واحد صادرات:
شرکت زیست دارو دانش به عنوان یکی از معدود تولیدکنندگان فرآورده های دارویی با تکنولوژی برتر(فرآوردهای بیوتکنولوژی)در منطقه خاورمیانه و آسیا از پتانسیل بسیار بالائی جهت صادرات محصولات خود برخوردارمی باشد. لازم به ذکراست طراحی ظرفیت تولید این شرکت به گونه ای بوده که از آمادگی لازم جهت برآورد نیاز بازارهای داخلی وصادراتی بطور همزمان برخوردار می باشد.
تیم صادراتی این مجموعه در راستای نیل به این هدف تشکیل گردیده و آمادگی خود را جهت هر گونه همکاری در این خصوص اعلام می دارد.
از توانمندی های این واحد می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
1. بررسی دقیق پتانسیل های صادراتی منطقه وجهان
2. آمادگی همکاری با شرکت های فعال در این عرصه
3. تهیه وتنظیم مدارک وقراردادهای ثبت وصادرات
4. پیگیری وضعیت بازارمحصولات ثبت شده صادراتی وکمک های لازم جهت بهبود آن