ZIKINAZ
®زیکیناز
استرپتوکیناز


 
- اثر بخشی ثابت شده در درمان انفارکتوس قلبی با افزایش قطعه ST و آمبولی ریوی
- کمترین ریسک خونریزی در مقایسه با سایر داروهای ترومبولیتیک
- عدم نیاز به محاسبه دوز هنگام تزریق

جهت دستیابی به اطلاعات بیشتردر خصوص داروی زیفرون می توانید از لینک زیر استفاده نمایید.