بازدید متخصصین محترم مغز و اعصاب کشور از سایت داروهای ضد ام اس زیست دارو دانش

بازدید متخصصین محترم مغز و اعصاب کشور از سایت داروهای ضد ام اس زیست دارو دانش با هدف اطلاع رسانی بهتر متخصصین مغز و اعصاب و معرفی توانمندی های صنعت داروسازی کشور به پزشکان ، طی چند برنامه بازدید کارخانه ، پزشکان ارجمند با مراحل مختلف تولید فرآورده های زیفرون و تبازیو آشنا و طی نشست های علمی با توانایی های فنی و علمی این مجموعه آشنا شدند .  

طرح مطالعاتی ارزیابی رضایت سنجی بیماران از دستگاه تزریق زیفرون

به منظور ارزیابی میزان رضایت مندی بیماران دریافت کننده داروی زیفرون و استفاده کننده از دستگاه تزریق خودکار Zycomfort و با هدف اجراء سیاست های کلی زیست دارو مبنی بر اهمیت به مشتری طرح مطالعه رضایت سنجی بیماران توسط واحد مدیکال زیست دارو اجرا گردید .

بازدید معاون اول ریاست جمهوری از شرکت داروسازی زیست دارو دانش

معاونت ریاست جمهوری جناب آقای دکتر جهانگیری وزیر بهداشت درمان آموزش پزشکی ، وزیر صنعت معدن و تجارت و هیات همراه با حضور در کارخانه زیست دارو دانش چنین آشنایی با توانمندی های صنعت داروسازی داخلی ، خط تولید داروهای بیوتکنولوژی شرکت را افتتاح کردند .