به منظور ارزیابی میزان رضایت مندی بیماران دریافت کننده داروی زیفرون و استفاده کننده از دستگاه تزریق خودکار Zycomfort و با هدف اجراء سیاست های کلی زیست دارو مبنی بر اهمیت به مشتری طرح مطالعه رضایت سنجی بیماران توسط واحد مدیکال زیست دارو اجرا گردید .

دیدگاه خود را بنویسید

اگر شما هیچ حساب کاربری ندارید ثبت نام کنید، برای ارسال دیدگاه نیاز است که ثبت نام و یا وارد شوید.