بازدید متخصصین محترم مغز و اعصاب کشور از سایت داروهای ضد ام اس زیست دارو دانش با هدف اطلاع رسانی بهتر متخصصین مغز و اعصاب و معرفی توانمندی های صنعت داروسازی کشور به پزشکان ، طی چند برنامه بازدید کارخانه ، پزشکان ارجمند با مراحل مختلف تولید فرآورده های زیفرون و تبازیو آشنا و طی نشست های علمی با توانایی های فنی و علمی این مجموعه آشنا شدند .

دیدگاه خود را بنویسید

اگر شما هیچ حساب کاربری ندارید ثبت نام کنید، برای ارسال دیدگاه نیاز است که ثبت نام و یا وارد شوید.