کنگره سالیانه صرع هر ساله توسط انجمن صرع ایران با همکاری دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور برگزار می گردد، متخصصین مغز و اعصاب ایران و سخنرانان خارجی به ارائه مقالات و سخنرانی های علمی در خصوص آخرین یافته های درمانی بیماری صرع می پردازند. شرکت زیست دارو دانش در راستای برقراری ارتباط با بیش از 150 نفر از متخصصین نورولوژیست کشور در این رویداد حاضر گشته و میزبان ایشان در غرفه خود بوده است.

دیدگاه خود را بنویسید

اگر شما هیچ حساب کاربری ندارید ثبت نام کنید، برای ارسال دیدگاه نیاز است که ثبت نام و یا وارد شوید.