سوالات رایج متخصصین در مورد تبازیو

از جمله تست های آزمایشگاهی ضروری قبل از شروع تبازیو برای فرد مصرف کننده شامل:

 تست خون که دربردارنده بررسی آنزیم های کبدی و شمارش سلول های خونی باشد.

تست PPD یا همان تست پوستی توبرکولین جهت ارزیابی بیماری سل

آگاهی از وضعیت فشار خون بیمار

تست بارداری برای بیماران خانم

نحوه شروع مصرف داروی تبازیو نیاز ب تیتراسیون نداشته و قرص های 14 میلی گرم باید به طور کامل و بدون نصف کردن برای بیمار شروع شوند.

در صورت مثبت شدن نتیجه تست بارداری بیمار مصرف کننده تبازیو، دارو باید بلافاصله قطع شود و از یکی از روش های حذف سریع دارو (زغال فعال یا کلستیرامین) جهت کاهش سطح سرمی دارو استفاده نمود.

در حین مصرف تبازیو نیازی به رعایت رژیم غذایی خاصی نمی باشد و دارو قبل یا بعد از غذا قابل مصرف می باشد.

واکسن آنفولانزای فصلی در صورتی که شامل انواع زنده ضعیف شده نباشد، در حین مصرف تبازیو قابل استفاده بوده و مشکلی نخواهد داشت.

این عارضه از جمله عوارض شایع دارو و در بسیای از موارد قابل تحمل بوده و بدون انجام اقدام درمانی خاص این عارضه برگشت پذیر می باشد. عمدتا بیشترین زمان احتمال بروز آن در 6 ماه ابتدای درمان می باشد