ثبت اطلاعات بیماران

شماره تماس پرستاران دفتر تهران:

09352203041/ 09352203042/09352203043

آدرس دفتر پرستاری:

سهروردی شمالی. هویزه شرقی. پلاک 43 واحد 7 طبقه 3

شماره تماس دفتر پرستاری:

 / 88520399/ /88179165/ 88520397

 

ایمیل پرستاری:

nursing@zistdaru.ir