سوالات رایج بیماران در مورد تبازیو

خیر، چون با توجه به روکش دار بودن قرص تبازیو هرگز نباید قرص ها را ریز و یا نصف کرد.

خیر، در مطالعات انجام شده بر روی این دارو نشان داده است که ریزش مو موقتی میباشد و این عارضه برگشت پذیر می باشد و جهت رفع آن نیاز به اقدام خاصی نمی باشد.

فاصله زمانی ار غذا (قبل یا بعد از غذا) فرقی ندارد اما بهتر است به منظور جلوگیری از عوارض گوارشی دارو را بعد از غذا مصرف کرد.

مصرف دارو در حین بارداری یا شیردهی توصیه نمی شود.

برای جبران یک نوبت فراموش شده ، نوبت مصرف بعدی را دو برابر نکنید. انوبت بعدی را طبق برنامه عادی ادامه دهید.

سوالات رایج بیماران در مورد زیفرون

خیر،نیازی نیست. ولی ترجیحا دارو در جعبه اصلی خود تا زمان مصرف در یخچال نگهداری شود.

خیر، از سرنگ یخ زده به هیچ عنوان نباید استفاده کرد.

بله، حتما به منظور کاهش عوارض جانبی حتما باید تیتر انجام شود.

دارو را میتوان در داخل ظرف مخصوص که حاوی یخ و عایق حرارتی میباشد، نگه داری کرد.

بله طبیعی میباشد. ولی به طور معمول، این عارضه در اوایل مصرف دارو بروز کرده و در طول زمان در طی تزریق های بعدی، میزان بروز آن کاهش پیدا میکند.