چشم انداز

شرکت زیست دارو دانش در افق چشم انداز سال 2025 با تکیه بر مشارکت کارکنان و شبکه همکاران استراتژیک، یکی از تأمین کنندگان کلیدی داروهای ام اس و انکولوژی در ایران خواهد بود. این شرکت در جهت بهبود سلامت جامعه، همواره به تحقیق و توسعه سبد کالای خود در حوزه های “ام اس “و “انکولوژی “خواهد پرداخت.